Ytimessä yhteinen suunta ja tavoitteet

Veros Oy – kun suunta ja tavoitteet vaativat yhteistä kirkastamista

Yritysten strategia altistuu jatkuvasti muutosvoimille, ja joutuu kuvainnollisesti ”lihamyllyyn” yrityksen arvojen ja kulttuurin kanssa. Lopputuloksena on usein epäselvää mössöä – päämääriä, jotka eivät ole riittävän jäsentyneitä, jotta ihmiset pystyisivät toimimaan niiden pohjalta. Liian usein tästä vaiheesta oikaistaan kiireessä suoraan toimintaan. Myöhemmin ihmetellään mikseivät kaikki lähteneetkään samaan suuntaan.

 

Ihmisten ja tehokkaan toimeenpanon kannalta tärkeä vaihe on tällöin ohitettu – yhteisen ymmärryksen muodostaminen tärkeimmistä tavoitteista ja niihin johtavista tekemisistä, sekä kunkin henkilön roolista osana tätä kokonaisuutta. Älä oikaise tässä.

Itseohjautuvamman ja tehokkaamman toimeenpanon sekä työhyvinvoinnin edellytyksiä voidaan parantaa merkittävästi, kun tavoitteet ovat selkeitä ja yhteisiä ihmisille organisaation eri tasoilla – ja niihin on aidosti sitouduttu. Yhtä tärkeää on muodostaa yhteinen ymmärrys toimintatavoista, joilla tavoitteita kohti edetään. Muuten arjen tekeminen ei muutu. Yhteisen ymmärryksen muodostaminen vaatii erityisesti esimiehiltä hyviä vuorovaikutustaitoja ja ihmiskeskeistä johtamisotetta.

Me autamme yrityksiä ja esimiehiä kirkastamaan yhteisen näkemyksen suunnasta ja tavoitteista, löytämään niihin johtavat konkreettiset toimenpiteet, sekä sitouttamaan ihmisiä valmentavan ja ihmiskeskeisen johtamisotteen avulla. Kun tämän jälkeen varmistetaan arjen esimiestyön systematiikka yritykseen sopivalla tavalla, on lopputuloksena motivoituneempi, sitoutuneempi ja aikaansaava henkilöstö. Tutkimuksemme mukaan arjen esimiestyössä keskitytään asioihin, ja se osataankin hyvin. Entä miten teillä vahvistetaan arjessa itseluottamusta ja merkityksellisyyttä? Ne ovat tavoitteisiin sitoutumisen kulmakiviä.

Jos tämä kaikki tuntuu itsestään selvältä – testaa vaikka nykytilaa kysymällä ihmisiltä eri puolilla organisaatiotasi: mitkä ovat tärkeimmät tavoitteemme, miksi ne ovat tärkeitä yritykselle ja sinulle, ja mikä on oma roolisi niiden saavuttamisessa?