Johtajan täytyy kohdata ihmiset heidän omista lähtökohdista

Usein kuulee puhuttavan, että meidän yrityksessä ihmiset on tärkein voimavara. Harva tätä kiistää. Onkohan puheet ja teot yhtä hyvin samalla viivalla kuten Caverionin Jarno Hacklinilla? Tapasin viime viikolla aamupalan merkeissä Jarnon, joka Caverionin johtoryhmässä vastaa yhtiön projektiliiketoiminnasta. Parin tunnin johtamiskeskustelun aikana avautui Jarnon johtamistyyli hyvin ihmisläheisenä ja selkeyden nimiin vannovana. Keskustelussa nousi useasti lausahdus ”esimiehen täytyy pystyä kohtaamaan ihmiset heidän omista lähtökohdista”. Jarnolle tämä tuntuu olevan luontevaa, kun on aina kesätyöntekijästä noussut pörssiyhtiön johtoryhmän jäseneksi. Keskustelun avaus tai keskustelutyyli ylipäänsä ei voi olla samanlainen hallituksen jäsenen kanssa kuin vaikkapa asentajan kanssa. Pitää puhua asentajan kielellä tai hallituksen kielellä. Sieltä syntyy luottamus, joka on pohja kaikelle yhteistyölle.

Toisaalta johtamisen selkeys tuli hyvin ilmi. Jarno ei usko vaikeisiin strategioihin. Hänen mukaan yrityksessä saa olla maksimissaan 4 läpivietävää asiaa kerralla, nekin selkeitä ja yhteisesti ymmärrettyjä. Isossa yrityksessä pitää jokaisen esimiehen sitoutua ”laulamaan samaa laulua”.  Sitoutuminen tulee puolestaan yhteisen keskustelun ja oivallusten avulla. Kyllä rehellisyyden nimissä Jarno myöntää, että aika ajoin tietotulva saattaa yrittää ajaa pois raiteilta, mutta pohdinnan jälkeen sitä taas palaa niihin tärkeimpiin asioihin.

Yhtälailla usko ihmisen kykyyn oppia ja haluta onnistua pitää olla Jarnon mukaan vankkumaton.  ”Ihminen haluaa tulla myös johdetuksi”, Jarno lisää. No onko niin että tuloksilla ei ole mitään merkitystä? Tulokset viime kädessä ratkaisee, tottakai, toteamme yhteen ääneen. Mutta odotukset eivät myöskään saa Jarnon mukaan olla epärealistiset. ”Pitää olla riittävästi malttia odottaa tuloksia, pitää ymmärtää tekemisen ja tuloksen aikajänne”, Jarno totesi useampaan kertaan. Ja samaan aikaan pitää Jarnon mukaan vaatia tuloksia. Ja kaiken tämän jälkeen Jarno toteaa, että tuloksen tekemisessä ja asioiden loppuun saattamisessa ovat usein ne suurimmat haasteet. ”Se täysin on kuitenkin opeteltavissa oleva asia”, Jarno huikkaa. Ihmisten kohtaamisen taito on enemmän luontainen ominaisuus, jota myös pitää harjoitella, toisille se on helpompaa, toisille vaikeampaa.

Yhteenvetona itselleni otin reppuuni: Kun suunta on selkeä, ihmiset kohdataan ihmisinä ja maltetaan tukea, tuloksenteolle syntyy mahdollisuus. Vaatiminen tulosten suhteen pitää olla tiukkaa ja jokaisen pitää kehittää sekä kehittyä toteutuskyvyn suhteen.  Pääviesti pitää olla sama kaikille, mutta henkilökohtaisella tasolla ihmiset eivät ole massaa, vaan jokainen kohdataan omista lähtökohdista, hyödyntämällä vahvuuksia ja kehittämällä heikkouksia.