Ihmiskeskeisen johtamisen asialla

Veroksen tarina 

”Tälle tilanteelle tarttis tehdä jotain” – merkitys ja rohkeus löytyy kokemuksesta ja intohimosta

Veros Oy on johtamisen ja esimiestyön palveluyritys, jonka takana on kaksi monissa liemissä keitettyä kaverusta. Molemmilta löytyy mittava käytännön johtamiskokemus – ja ennen kaikkea intohimoa auttaa ihmisiä ja yrityksiä kohti heidän tärkeimpiä tavoitteitaan. Tarve selkiyttää suunta ja keinot miten sinne päästään – se on aina ollut ajava voimamme.

Syksyllä 2017 tuntui vahvasti siltä, että kaikki painivat samojen haasteiden kanssa kuin me itsekin – kiireessä oli vaikeaa tunnistaa tärkeimmät tekemiset, ja löytää riittävästi aikaa keskustelulle ihmisten kanssa yhteisen suunnan löytämiseksi. Lukemattomat keskustelumme ”laiturin nokassa” kirkastivat ajatuksen siitä, että tutkimalla sinnikkäästi omia kokemuksiamme – epäonnistumisia ja onnistumisia – voisimme lopulta kiteyttää jotain mistä olisi apua paitsi meille, myös muille esimiehille. Tämän ajatuksen innostamana ja rohkaisemana Martti perusti Veros Oy:n 2018 alussa. 

Yhteistyö asiakkaiden kanssa, yhteinen pohdinta ja tutkimus vahvistaa näkemyksen

Näkemys, intohimoa ja innostusta. Eikä yhtään asiakasta. Siitä lähdettiin. Motivaatio oli huipussaan, mutta hieman yllättäen aikaansaaminen ei ollutkaan ihan helppoa. Ensiaskeleet opettivatkin paljon toimeenpanon taidosta, rohkean kokeilemisen tärkeydestä ja yrittäjämäisestä asenteesta. Kun yhteistyö ensimmäisten asiakkaiden kanssa toi tarvittavan konkretian ja suunnan tekemiseen, myös Veroksen ydin kiteytyi vauhdilla.

Keväällä 2018 kypsyi myös Vesan päätös liittymisestä tiimiin. Myös yhteinen näkemyksemme johtamisen kulmakivistä jäsentyi pitkän työstämisen jälkeen yhteen kuvaan. Halusimme kuitenkin varmistaa, ettemme vain ole ihastuneet omaan malliimme. Kysyimmekin suoraan suomalaisilta, miten he kokevat johtamisen työpaikoillaan, ja miten vallitseva johtamistyyli tukee heidän sitoutumistaan, innostumistaan, hyvinvointiaan ja tuottavuuttaan. Tutkimuksen toteuttajaksi valittiin puolueeton asiantuntija, Kantar TNS. Verratessamme tutkimustuloksia kuvaamme, tulos vahvisti kokemuksiamme – johtaminen on usein asiakeskeistä, ja tulosten parantamiseksi tarvitaan lisää ihmiskeskeistä johtamista. Askelmerkkimme olivat nyt selvät.

Asiakkaan todellinen tilanne lähtökohtana kaikelle tekemiselle

Tasainen kasvuvauhti on mahdollistanut täysipainoisen keskittymisen kunkin asiakkaan todelliseen tilanteeseen – ilman ismejä ja valmiita vastauksia. Käytännön kokemus on auttanut tunnistamaan haasteita, joihin asiakkaan kannattaa tarttua. Ja olemme löytäneet niihin konkreettisia ja yksinkertaisia ratkaisuja tekemällä töitä kädet savessa asiakkaiden rinnalla. Teemme rohkeasti kokeiluja ja otamme heti kiinni kun tunnistamme kehittymisen paikan – se tekee meistä erilaisen. Keskitymme vain siihen, mistä on aidosti hyötyä asiakkaan tilanteessa. Kasvavaan tiimiimme ja kumppaniverkostoomme on valikoitunut osaajia, joilla on sama tinkimätön asenne.

Ytimessä yhteinen suunta ja tavoitteet

Veros Oy – kun suunta ja tavoitteet vaativat yhteistä kirkastamista

Yritysten strategia altistuu jatkuvasti muutosvoimille, ja joutuu kuvainnollisesti ”lihamyllyyn” yrityksen arvojen ja kulttuurin kanssa. Lopputuloksena on usein epäselvää mössöä – päämääriä, jotka eivät ole riittävän jäsentyneitä, jotta ihmiset pystyisivät toimimaan niiden pohjalta. Liian usein tästä vaiheesta oikaistaan kiireessä suoraan toimintaan. Myöhemmin ihmetellään mikseivät kaikki lähteneetkään samaan suuntaan.

 

Ihmisten ja tehokkaan toimeenpanon kannalta tärkeä vaihe on tällöin ohitettu – yhteisen ymmärryksen muodostaminen tärkeimmistä tavoitteista ja niihin johtavista tekemisistä, sekä kunkin henkilön roolista osana tätä kokonaisuutta. Älä oikaise tässä.

Itseohjautuvamman ja tehokkaamman toimeenpanon sekä työhyvinvoinnin edellytyksiä voidaan parantaa merkittävästi, kun tavoitteet ovat selkeitä ja yhteisiä ihmisille organisaation eri tasoilla – ja niihin on aidosti sitouduttu. Yhtä tärkeää on muodostaa yhteinen ymmärrys toimintatavoista, joilla tavoitteita kohti edetään. Muuten arjen tekeminen ei muutu. Yhteisen ymmärryksen muodostaminen vaatii erityisesti esimiehiltä hyviä vuorovaikutustaitoja ja ihmiskeskeistä johtamisotetta.

Me autamme yrityksiä ja esimiehiä kirkastamaan yhteisen näkemyksen suunnasta ja tavoitteista, löytämään niihin johtavat konkreettiset toimenpiteet, sekä sitouttamaan ihmisiä valmentavan ja ihmiskeskeisen johtamisotteen avulla. Kun tämän jälkeen varmistetaan arjen esimiestyön systematiikka yritykseen sopivalla tavalla, on lopputuloksena motivoituneempi, sitoutuneempi ja aikaansaava henkilöstö. Tutkimuksemme mukaan arjen esimiestyössä keskitytään asioihin, ja se osataankin hyvin. Entä miten teillä vahvistetaan arjessa itseluottamusta ja merkityksellisyyttä? Ne ovat tavoitteisiin sitoutumisen kulmakiviä.

Jos tämä kaikki tuntuu itsestään selvältä – testaa vaikka nykytilaa kysymällä ihmisiltä eri puolilla organisaatiotasi: mitkä ovat tärkeimmät tavoitteemme, miksi ne ovat tärkeitä yritykselle ja sinulle, ja mikä on oma roolisi niiden saavuttamisessa?

Asiakkaiden ja kumppanien kanssa onnistumme

 


Toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa, OP Järvi-Häme:

”Meillä OP Järvi-Hämeessä on takana merkittävä fuusio pienistä pankeista keskisuureksi osuuspankiksi. Olemme OP Ryhmässä ja OP Järvi-Hämeessä luoneet uuden strategian. Koko finanssiala on todella vahvan muutoksen kourissa. Nyt viimeistään pitää töitä tehdä täysin uudella tavalla.

Johtoryhmämme sai ensimmäisessä valmennuspäivässä selkeän oivalluksen siitä, että yhteisen ymmärryksen varmistaminen on jatkuvaa työtä, ja itseasiassa ihan tärkeintä työtä – minne olemme menossa, mikä on kunkin rooli ja miten se liittyy koko pankin tavoitteisiin. Tämä vaatii jatkuvaa keskustelua koko pankissa. Ja sen jälkeen jokaisen velvollisuus on koittaa ja viedä arjen työhön uusia tapoja, jotka vievät meitä kohti uusia tavoitteitamme. Veros Oy auttoi meitä tässä merkittävällä tavalla ja jatkamme ehdottomasti heidän kanssaan yhteistyötä.”


Liiketoimintajohtaja Teemu Tervahauta, Novatron:

Novatron kehittää, valmistaa ja toimittaa teknologiaa, jolla automatisoidaan infrarakentamista. Yritys on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, minkä johdosta on noussut tarve panostaa aiempaa enemmän esimiestyöhön. Tavoitteena on pitää kiinni hyvästä henkilöstötyytyväisyydestä sekä yrityksen arvoista ja kulttuurista myös henkilöstömäärän lisääntyessä.

Verokselta tilatussa valmennusohjelmassa haluttiin keskittyä ennen kaikkea ihmisten johtamiseen. Sisältö kolmipäiväiseen valmennukseen muotoutui Novatronin johtoryhmän ja Veroksen Vesa Sampakosken välisten keskustelujen pohjalta.

Valmennuksessa pohdimme esimiestyöhön liittyviä kipupisteitä nimenomaan meidän työyhteisössämme, ja yhdessä määrittelimme kehitettävät asiat, joihin esimiehet sitoutuvat omassa esimiestyössään. Valmennuspäivien aikana käytiin läpi lukuisia esimiehen tehtäviin ja vastuisiin liittyviä käytännön harjoituksia.

Valmennuskokonaisuus oli erittäin onnistunut. Valmennuspäiviin osallistui noin 20 esimiestä. Esimiehet olivat sitoutuneita oppimaan uutta, vaikka arjen kiireet painoivatkin päälle. Kouluttaja Vesa Sampakoski onnistui räätälöimään sopivan paketin juuri meidän tarpeisiimme ja vetämään valmennuksen hyvin läpi. Suosittelen!


Toimitusjohtaja Raili Hyvönen, OP Vaara-Karjala:

”Halusimme varmistaa, että esimiestyömme fokus on oikeissa asioissa ja erityisesti sen, että kiinnitämme voimakkaasti huomioita siihen, miten johdamme ihmisiä kohti yhä parempia tuloksia. Finanssialan muutokset vaativat esimiestyöltä entistä enemmän herkkyyttä tunnistaa, mitä pitää johtaa. Lisäksi meillä oli juuri ollut muutoksia esimiestiimissämme. Muutosten ja asiatulvan keskellä on erityisen tärkeää muistaa, että johdamme erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa, emme vain asioita. Toisaalta, asiat pitää pystyä pitämään yksinkertaisina ja tietyt yhteiset toimintatavat tulee olla sovittuna.

Ihmisten tulee ottaa yhä enemmän vastuuta omasta työstään ja tuloksistaan, mutta vaatimistakaan ei  saa missään nimessä unohtaa. Veros Oy:n avulla kirkastimme päätekemisiämme entisestään ja saimme konkreettista tukea esimiestyömme arkeen. Veros Oy haastoi meitä aika ajoin voimakkaastikin omien toimintapojen suhteen – se ei ollut aina helppoa, mutta jälkikäteen voin todeta että erittäin tarpeellista. Olen hyvin tyytyväinen saamamme valmennukseen.”


Asiakkaamme Lammin Säästöpankin johto kertoo videolla, miten he ovat kokeneet heille räätälöidyn esimiestyön kehittämisohjelman.

 


Referenssiasiakkaita

    


 

Yhteistyökumppanit

Toteutamme kumppaniemme kanssa laajat ja syvää erikoisosaamista vaativat johtamisen, esimiestyön ja HR:n ratkaisut tarpeisiinne mukautuen. Kerro mihin tarvitsette apua, heitä vaikka kunnon haaste – ja mietitään yhdessä miten se ratkotaan teille sopivalla tavalla.

 

Kantar TNS toteuttaa kanssamme laajat johtamistutkimukset ja yrityskohtaiset kartoitukset – puolueettomasti ja vahvalla ammattitaidolla

Psykologitoimisto Crescon kanssa tuotamme tarvitsemanne osaamisen arvioinnin ja kehittämisen ratkaisut. Yhdistämme johtamiskokemuksen, liiketoimintaosaamisen ja psykologisen pelisilmän.

 

HR Legal Services auttaa käytännönläheisesti ja joustavasti työsuhdejuridiikassa ja HR:n kehittämisessä. Autamme yhdessä mm. kasvuyrityksiä eri kehitysvaiheiden mukaan vaihtelevissa tarpeissa.

Kokenut ydintiimimme

Jos mietit, voisiko Veros Oy auttaa, soita tai lähetä sähköpostia niin jutellaan miten voisimme olla avuksi.

Martti Hakala
martti.hakala(at)veros.fi
P. 050 395 2439, Twitter: @marttihakala1

Martilla (KTM, Certified Business Coach) on yli 10 vuoden monipuolinen johtamiskokemus OP ryhmästä – mm. Osuuspankkien myynnin tuen, digitaalisen myynnin ja markkinoinnin johtajana.

Vesa Sampakoski
vesa.sampakoski(at)veros.fi
P. 050 593 6781

Vesalla (DI, Certified Business Coach) on yli 10 vuoden kokemus kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan johtamisesta teollisuudessa – työnantajina Nokian Renkaat, Vexve ja Kiilto.

Marko Lehtonen
marko.lehtonen(at)veros.fi
P. 040 165 5540

Markolla (KTM, Certified Business Coach) on yli 10 vuoden monipuolinen johtamiskokemus pankki- ja vakuutusalalta – mm. POP Pankki ryhmästä. Marko on työskennellyt erityisesti myynnin ja asiakaskokemuksen parissa.

Veros Oy
Pihkapuuntie 12
04340 Tuusula
Y-tunnus 2877239-5

Yhteydenottolomake:

Lue tästä tietosuojaseloste »